پیوندها


   سایت دکتر علی‌نقی منزوی
سایت دکتر علی‌نقی منزوی آموزگار و دایی بزرگم است. دکتر پولاد منزوی سایت را برای شناساندن خاندان منزوی، زندگی‌نامه و خدمات فرهنگی و آثار علمی به جا مانده از
ایشان، به ویژه مثلث منزوی‌ها: شادروان آیت‌الله حاج شیخ آقابزرگ تهرانی (1255 – 1348خ)، محمدمحسن فرزند علی با آوازۀ صاحب‌الذریعة پدربزرگم، محدث، ادیب، کتاب‌شناس، نسخه‌شناس، رجال‌شناس؛ و دکتر علی‌نقی منزوی (1302 – 1389خ) فرزند آقابزرگ، فیلسوف، ادیب، عارف، کتاب‌شناس، نسخه‌شناس، رجال‌شناس؛ و استاد احمد منزوی (1303 – 1394خ) فرزند آقابزرگ، ادیب، عارف، کتاب‌شناس، نسخه‌شناس، رجال‌شناس و چهرۀ ماندگار؛ هم‌چنین شهید ستوان دوم
دکتر محمدرضا منزوی (1308 – 1333خ) دامپزشک و دکتر مهندس محمدتقی منزوی (1315خ - )

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
 مرکزی پژوهشی برای چاپ کتاب‌های خطی و پاسداری از میراث نوشتاری ایران‌زمین. چهار کتابم در این مرکز به چاپ رسیده است و معرفی شده‌اند

سایت دندانه
سایت دندانه گروهی از دندانپزشکان فرهیخته و اندیشمند به ریاست دکتر سیامک شایان امین آن را راه‌اندازی کردند که چندین مقاله و گفتگو با من در آن دیده می‌شو

شادروان آیت‌الله حاج شیخ آقابزرگ تهرانی
سایت آقابزرگ را استاد ناصر گلباز به همراه کتابخانۀ ملی ایران راه‌اندازی کرد که بانک اطلاعات كتاب‌ها و نسخه‌های خطی موتور جستجوی آن‌هاست و آن را جهت میمنت و مبارکی به نام شادروان آیت‌الله حاج شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعة فهرست‌نگار بزرگ، کتاب‌شناس خستگی‌ناپذیر درآورد

سایت خبرگزاری کتاب
سایت خبرگزاری کتاب چندین گفتگو برای رونمایی از چندین کتاب خودم

سایت مجلۀ نگین دندان‌پزشکی
سایت مجلۀ نگین دندان‌پزشکی ، شمارۀ هشت آن دربارۀ من است

سایت جامعه دندان پزشکی ایران
سایت جامعه دندان پزشکی ایران، مادر همۀ انجمن‌های دندان‌پزشکان عمومی و تخصصی

سایت خبرگزاری کتاب ایران
سایت خبرگزاری کتاب ایران به مناسبت روز دندانپزشک با سید ابراهیم ذاکر، پرکتاب‌ترین دندانپزشک ایران و مصحح کتاب‌های تاریخی پزشکی درباره فعالیت‌ها و این روز به گفت‌وگو پرداخته است.

ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دندان‌پزشک و پژوهشگر تاریخ پزشکی اهل ایران است. او در آماده‌سازی برای چاپ و گردآوری فهرست اعلام دو دائرةالمعارف بزرگ تاریخ شیعه طبقات اعلام الشیعه و الذریعه الی تصانیف الشیعه همکاری کرد. از ابتدای دهه هشتاد شمسی به‌طور کامل به تصحیح و ترجمه میراث خطی تاریخ پزشکی ایران پرداخت و موفق شد آثار مهمی از زکریای رازی و ابن سینا را پس از ترجمه برای چاپ آماده کند.